Русский | Latviešu

             Aрхив новостей    
              

                              

  Навигация
  Филиалы
  Реклама

 

 

Новости:

 
Rēzeknes dome, turpina darbu pie atjaunota pilsētas zīmola izstrādes.
Aicinām iesaistīties, izvērtējot un izsakot viedokli par Rēzeknes zīmola vizuālās identitātes radošā koncepta darba procesu.
Šīs ir idejas, nevis gala varianti, tāpēc iegūtie iedzīvotāju viedokļi ļaus precīzāk izstrādāt vizuālās identitātes gala koncepciju.
Lai vieglāk varētu apkopot jūsu viedokļus, aicinām līdz 19. janvārim izteikties lapā https://rezekneszimols.lv/

Informācija atrodama arī mājas lapā: https://rezekne.lv/2020/01/10/izsaki-viedokli-par-rezeknes-pilsetas-zimola-vizualas-identitates-idejam/
vai FB lapā: https://www.facebook.com/rezeknespilseta/
BSA RF administrācija
 
   

 
Informācija par Ziemas brīvlaiku un atvaļinājumiem

BSA Rēzeknes filiālē no 23.12.2019. līdz 05.01.2020. notiek studentu brīvdienas un akadēmiskā personāla atpūtas dienas

BSA RF administrācija
 
   

   

   

   

   

   

 
STUDENTU UZMANĪBAI!

BSA Rēzeknes filiāle nodrošina bezmaksas programmatūra uz studiju laiku- MOODLE

Visbiežāk pēdējā laikā MOODLE raksturo kā e-studiju vidi, bet izplatīti ir arī šādi raksturojumi: e-studiju platforma, studiju pārvaldības sistēma, kursu vadības sistēma.

MOODLE ir veidots, balstoties uz sociālā konstrukcionisma teorijas un atvērtā pirmkoda programmatūras; e-kursu pamatā ir aktivitātes, ideja, ka studijas ir efektīvākas, ja notiek sociālā grupā, sadarbībā, ka studiju process ir radošs.

MOODLE īpašu padara šādas īpašības: tā ir bezmaksas, atvērtā pirmkoda, atvērto standartu sistēma; balstīta uz jaunu izglītības filozofiju, kopdarbību; tā ir šobrīd pasaulē izplatītākais atklātā pirmkoda e-studiju risinājums;

MOODLE ir kļuvis par mūsdienīgu komplimentāru risinājumu.
MOODLE ir e-studiju risinājums ar visaugstā kopieejamību lietotājiem:to var lietot no jebkura internetā darboties spējīga datora ar jebkuru no populārākajām operētāj sistēmām (MicrosoftWindows, Apple Mac OS, Linux u.c.) MOODLE var lietot, pieslēdzoties arī no mobilajām ierīcēm.

Lai ieietu BSA e-studijās, Jums jāizmanto šāda informācija:
LOGIN - studentu līguma numurs ar BSA (mazie līguma burti) (piemēram: re0a0000);
PAROLE - studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa-(domuzīme) (piem.: bsa-RE0A0000).
 
   

   

   

 
Cien. studenti!
15.novembrī – konsultācijas diena. Konsultāciju sarakstu var atrast saitē ”Konsultācijas” sadaļā. Ja Jums ir akadēmiski parādi vai jautājumi - izmantojiet iespēju tikties ar saviem pasniedzējiem
Administrācija
 
   

   

>
   

>
   

   

   

 
 

   

   

 
2019.gada 07. jūnijā un 14.jūnijā Baltijas Starptautiskās akadēmijā sekmīgi aizritēja maģistra darba aizstāvēšana studiju programmās:
-“Privāttiesības”
Maģistra diplomu ieguva 1 absolvents
-"Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”
Maģistra diplomu ieguva 1 absolvents

2019.gada 04.jūnijā ,7.jūnijā un 14.jūnijā Baltijas Starptautiskās akadēmijā sekmīgi aizritēja diploma darba aizstāvēšana studiju programmās:
-"Tiesību zinātnes” - diplomus ieguva 3 absolventi
-“Uznēmējdarbība” - diplomus ieguva 7 absolventi
-“Sabiedriskās attiecības” - diploma ieguva 1 absolvents

Cienījamie absolventi!
Apsveicam Jūs ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas absolvēšanu!

Cienījamie pasniedzēji un absolventi!

BSA Rēzeknes filiāles administrācija sirsnīgi sveic visus ar veiksmīgu akadēmiskā gada noslēgumu un augstākās izglītības diploma saņemšanu.
Lai studentu dzīves viegluma un gaišuma sajūta Jūs neatstāj vel ilgi, jo ilgi.
Enerģijas vairošanos, jaunus radošus sasniegumus, jaunas uzvaras!
Svinīgais pasākums veltīts augstākas izglītības diplomu izsniegšanai notiks 21.jūnijā plkst.17.00 Lūznavas muižas Sarkanajā zālē.

Esat mīļi gaidīti!
BSA RF administrācija
 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IX ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА»
(с элементом школы молодого ученого для студентов юридических специальностей)
27 мая 2019 года

Подробнее
 
 

08.05.2019

 

   

 
Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
Балтийская Международная Академия, Балтийский юридический журнал и журнал “Административная и уголовная юстиция»
приглашают
принять участие в цикле ежегодных международных научно-практических конференций, проводимых в рамках Дней Юристов Латвии
25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В Г.РИГА, ЛАТВИЯ

НАУКА. ПРАВО. СТАБИЛЬНОСТЬ.
“Современные тенденции модернизации права”

Приглашение
 
 

11.04.2019

 

 
Уважаемые студенты,
Просим Вас, по результатам прошедшего семестра, заполнить анкету о качестве обучения в БМА. Просьба заполнить анкету до 20 февраля. Анкету Вы можете найти по ссылке https://anketa.bsa.edu.lv/

С уважением, Администрация БМА
 
 

12.02.2019

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

9 февраля начинается учебный процесс 2 полугодия
9 февраля в 09.00 в 4а кабинете состоится собрание студентов и академического персонала
Администрация филиала
 
 

06.02.2019

 

 
IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы” 17-18 мая 2019 года Рига ул., Ломоносова 1

 
 

02.01.2019

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Informācija studentiem / ziemas izlaidums

 • 01.12.2018, plkst. 11:00 – Diplomdarbu un maģistra darbu pirmsaizstāvēšana /studiju programmās “Tiesību zinātnes” un “Privāttiesības”
 • 15.12.2018, no plkst. 9:00 līdz 12:00 – Diplomdarbu un maģistra darbu nodošana
 

 
ВНИМАНИЕ!

Обновлена информация в разделе "Дипломные" и Магистерские
 

   

 
Уважаемые коллеги,
напоминаем вам, что 7 декабря 2018 года в БМА (Рига) состоится VII Международная научно-практическая конференция "Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы".

Информация по конференции
 
 

09.11.2018

 

 
UZMANĪBU STUDENTIEM UN PASNIEDZĒJAM!

BSA Rēzeknes filiāles bibliotēkas jaunieguvumi
 

 
Šogad nu jau 20.reizi norisināsies K.Dišlera tiesas procesa izspēles konstitucionālajās tiesībās.
Prof. K. Dišlera konstitucionālo tiesību tiesas procesa izspēles ir uzskatāmas par šobrīd prestižāko un tradīcijām bagātāko nacionālā mēroga tiesas procesa izspēli, kas daudziem studentiem paver ceļu uz dalību starptautiskajās izspēlēs un kuru katru gadu tiesā izcili tiesību jomas eksperti.

Mēs ļoti ceram, ka šajā gadā izspēlēs piedalīsies arī studentu komandas no Jūsu augstskolas!

Pielikumā:
1) Vēstule augstskolā studējošajiem;
2) Izspēles kāzuss;
3) Izspēles nolikums;
4) Treneru saraksts;
5) Komandas pieteikuma anketa;
6) Dišlera izspēles plakāts.

Jautājumu gadījumā, rakstiet uz mūsu e-pasta adresi: disleraizspele@gmail.com, sazinoties ar izspēles organizatoru pārstāvi Krišjāni Cercenu, tālr. nr. 26656898, vai izmantojot izspēles Facebook lapas.

Ar cieņu
XX prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēles organizatori
 

   

 
ATGĀDINĀM!

Katram filiāles studentam jabūt studentu kartei ar derīguma termiņu
Lūdzam visiem BSA Rēzeknes filiāles studentiem pārbaudīt un pagarināt savas ISIC studentu kartes
 • BSA RF studentiem tiek piedāvāta iespēja noformēt: starptautisko ISIC studentu karti ( 7 euro uz BSA kontu )

 • vai
 • SWEDBANK ISIC studentu karti (darbojas kā maksājumu karte)
Noformējot kādu no piedāvātajiem ISIC kartes veidiem, BSA studentiem tā vienlaikus kalpo arī kā BSA studenta apliecība, kas apstiprina piederību akadēmijai.
Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties mācību daļā.
 

 
ATGĀDINĀM!

Piešķiram dažādas studiju maksas ATLAIDES
 

   

   

 
 

 
Если для школьной детворы летняя пора – это время беззаботного отдыха, то для выпусников средних школ лето – это всегда пора раздумий над принятием важного решения на пороге взрослой жизни.

Нынешнее лето к решению насущных вопросов «кем быть» и «куда податься» окрашено остротой полемик, мнений со стороны политиков, экономистов и общественности по такому важному вопросу как обучение на русском языке в частном вузе.

Резекненский филиал Балтийской международной академии, филиал частного вуза, вот уже 17 год активно и плодотворно работает, охватывая в своих студенческих рядах молодых людей практически из всего Латгальского региона, начиная от Балви и заканчивая Аглоной. Трудно переоценить важность и значимость филиала не только для, так называемых, «русскоговорящих» регионов, таких как Лудза, Резекне, Виляны, но и для тех мест на карте, которые всегда считались «латышскими» - Балви, Мадона. И для нашего филиала всегда было почетно и приятно, если в рядах наших студентов появлялись желающие учиться именно из тех регионов. Это всегда было примером того, как можно успешно получить высшее образование на своем родном языке.
 
 

 

 
BSA Rēzeknes filiālē – 21. izlaidums!

Svinīgais pasākums bija veltīts augstākas izglītības diplomu izsniegšanai. Maģistra diplomus studiju programmā: "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” ieguva 2 absolventi, bakalaura diplomus studiju programmā "Tiesību zinātnes” ieguva 4 absolventi, bakalaura diplomus studiju programmā „Uzņēmējdarbība” ieguva 7 absolventi, bakalaura diplomus studiju programmā „Sabiedriskās attiecības ” ieguva 1 absolvents.

Apsveicam absolventus ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas absolvēšanu!
 
 

26.06.2018

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!

Желаем вам хорошего отдыха, солнечного лета!

Увидимся 8 сентября 2018 года, в 12:00 - с позитивным настроением и желанием учиться!
Администрация филиала
 
 

18.06.2018

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!

В Резекненском филиале успешно прошла защита дипломных работ по программам «Правоведение», «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью», а также по магистерской программе «Управление предпринимательской деятельностью и администрирование».

Администрация Резекненского филиала БМА сердечно поздравляет всех с успешным окончанием обучения и присвоением квалификации о высшем профессиональном образовании!

Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании, состоится 22 июня в 17.00 в Красном зале поместья Лузнава.
Администрация филиала
 
 

08.06.2018

 

 
4. kursa studentu uzmanībai!

Diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks
 
 

28.05.2018

 

 
Поздравляем студентов Резекненского филиала БМА, заслуженно получивших почетную стипендию:
Марину Строде – Программа «Правоведение», 4 курс
Николай Шляхта – Программа «Связи с общественностью», 3 курс

В 1997 году в рамках программы помощи соотечественникам была учреждена Программа "Стипендия Мэра Москвы". Ее цель — создание условий для одаренной и малообеспеченной русскоязычной молодежи права на получение высшего образования в филиалах российских вузов или вузах, преподавание в которых ведется на русском языке.
 
 

03.05.2018

 

 
ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ !

В рамках программы повышения квалификации академического персонала БМА в понедельник 16 апреля с.г. 16.00 - 18.00 будет проведен семинар «Качество дипломного проектирования: проблемы и пути повышения».
Выступления:

1) Методика подготовки дипломных работ: проблемы и пути совершенствования – проф. В. Никифоров;
2) Теоретическое обоснование дипломной работы - ас.проф. В. Качан;
3) Специфика подготовки дипломных работ по психологии - проф. И. Плотка.

Семинар будет проведен в форме ТВ - моста.
С тезисами выступлений и методическими публикациями выступающих можно ознакомиться на сайте БМА https://do.bsa.edu.lv/course/index.php?categoryid=89
Присутствие руководителей бакалаврских и магистерских дипломных работ БМА-Рига и БМА-филиалы обязательно.

Правление БМА
 
 

05.04.2018

 

 
ВНИМАНИЕ !

Обновлена информация в разделе "Дипломные" , "Пример оформления титульного листа дипломной работы"
 
 

26.04.2018

 

 
ВНИМАНИЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ФИЛИАЛА !

14 апреля в 13.00 в 16 кабинете состоится МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР для академического персонала Лектор – ас.проф.БМА Валерий Евгеньевич Никифоров. Явка всех ОБЯЗАТЕЛЬНА
 
 

05.04.2018

 

 
ВНИМАНИЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА и СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА!

Напоминаем, что с 1 марта каждую первую пятницу месяца проводятся учебные консультации согласно приложенному графику. В связи с праздничными днями консультации апреля состоятся 13 апреля (см. график консультаций)

Администрация филиала
 
 

05.04.2018

 

   
 

 

 
VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”
17-18.05.2018

 
 

12.03.2018

 

 
Конференция 17-18.05.2018
 

   
 

 

 
Уважаемые преподаватели!

17 февраля в 13.00 в 16 кабинете состоится Методический семинар «Личность и ценность. Теория и практика»
Лектор – ас.проф.БМА Олег Никифоров
Администрация
 
 

14.02.2018

 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ СТУДЕНТОВ!

В Резекненском филиале с 15 февраля до 22 февраля устанавливается льготная неделя по сдаче всех академических задолженностей - экзаменов, зачетов, рефератов.
В соответствии с Положением о платных услугах, связанных с учебным процессом, - сдача академических задолженностей в УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ – стоит 10,00 EUR.
Любые другие пересдачи в неустановленные сроки – 20,00 EUR.
Администрация
 
 

12.02.2018

 

   
 

 

 
2018.gada 20.janvārī Baltijas Starptautiskās akadēmijā sekmīgi aizritēja maģistra darba aizstāvēšana studiju programmā:
"Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” Maģistra diplomus ieguva 2 absolventi
2018.gada 19.janvārī Baltijas Starptautiskās akadēmijā sekmīgi aizritēja bakalaura darba aizstāvēšana studiju programmā:
"Tiesību zinātnes”. Bakalaura diplomus ieguva 2 absolventi
Cienījamie absolventi!
Apsveicam Jūs ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas absolvēšanu!
Svinīgais pasākums veltīts augstākas izglītības diplomu izsniegšanai notiks
09.februārī plkst.17.00 Rēzeknes filiāles aktu zālē
Administrācija
 
 

06.02.2018

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

9 февраля начинается учебный процесс 2 полугодия
9 февраля в 16.30 в 16 кабинете состоится собрание академического персонала
9 февраля в 17.00 в актовом зале состоится собрание студентов
Администрация
 
 

31.01.2018

 

 
Вниманию студентов 4 курса

Преддипломная практика
- Программа «Правоведение» - до 20.04.2018. – 10 KP
- Программа «Предпринимательская деятельность» - до 20.04.2018. – 12 KP
- Программа «Связи с общественностью» – 20.04.2018. – 8 KP

ТВ лекции по Написанию дипломной работы (проф.В.Никифоров) – посещение обязательно
23.02.2018. – 18.00
24.02.2018. – 10.00

14.04.2018. - 10.00 - обязательный семинар Методика написания и защиты дипломной работы (проф.В.Никифоров)

Правила оформления дипломных работ - noteikumi.

до 20.04.2018. - ликвидация ВСЕХ АКАДЕМИЧЕСКИХ и ФИНАНСОВЫХ долгов

21.04.2018.
- открытая предзащита дипломных работ
- сдача чистовиков отчетов по преддипломной практике

11.05. – сдача дипломных работ и обходных листов в учебную часть

Начало июня – защита дипломных работ
 
 

31.01.2018

 

 
ATGĀDINĀM! Katram filiāles studentam jābūt
studentu kartei ar derīguma termiņu
Lūdzam visiem BSA Rēzeknes filiāles studentiem pārbaudīt un pagarināt
savas ISIC studentu kartes
 
 

19.12.2017

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ СТУДЕНТОВ!

В Резекненском филиале с 8 декабря до 15 декабря устанавливается льготная неделя по сдаче всех академических задолженностей - экзаменов, зачетов, рефератов.
В соответствии с Положением о платных услугах, связанных с учебным процессом, - сдача академических задолженностей в УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ – стоит 10,00 EUR.
Любые другие пересдачи в неустановленные сроки – 20,00 EUR.
Администрация
 
 

01.12.2017

 

 
Поздравляем студентов Резекненского филиала БМА, заслуженно получивших почетную стипендию:
Марину Строде – Программа «Правоведение», 4 курс
Романа Васильева – Магистерская программа «Управление предпринимательской деятельностью и администрирование»,1 курс

В 1997 году в рамках программы помощи соотечественникам была учреждена Программа "Стипендия Мэра Москвы". Ее цель — создание условий для одаренной и малообеспеченной русскоязычной молодежи права на получение высшего образования в филиалах российских вузов или вузах, преподавание в которых ведется на русском языке.
 
 

22.11.2017

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Приглашаем Вас на VI Международную научную конференцию Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы
Просьба до 1 декабря 2017 года сдать название доклада для выступления на конференции. Заявки отсылать на biaconference@yahoo.com.
Подробнее см. в приложении.
 
 

15.11.2017

 

 
11 ноября в 13.00 в Резекненском филиале БМА состоится встреча с членом Правления БМА, В.Е.Никифоровым, посвященная 25-летию со дня основания Балтийской Международной академии.

Приглашаются все студенты, магистранты и преподаватели.
Администрация филиала
 
 

06.11.2017

 

 
Вниманию студентов 2-3 курсов!
Произошли изменение в расписании на 10-11 ноября
 
 

04.11.2017

 

 
План семинарских занятий ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА Подробнее..
План семинарских занятий ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ Подробнее..
 
 

04.11.2017

 

   
 

09.10.2017

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

Напоминаем, что с 1 октября каждую первую пятницу месяца проводятся учебные консультации согласно приложенному графику.
Администрация
 
 

06.10.2017

 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ СТУДЕНТОВ!

В Резекненском филиале с 30 октября до 4 ноября устанавливается неделя по сдаче всех академических задолженностей - экзаменов, зачетов, рефератов.
В соответствии с Положением о платных услугах, связанных с учебным процессом, - сдача академических задолженностей в УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ – стоит 10,00 EUR. Любые другие пересдачи в неустановленные сроки – 20,00 EUR.
Администрация
 
 

06.10.2017

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ВНИМАНИЕ!
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ !
С 15.08.2017 по 15.11.2017 в бухгалтерии БМА, в 303 каб.принимаются заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на осенний семестр 2017/2018 учебного года.
 
 

15.09.2017

 

 
 
 

 

   
 

 

   


   

   

   

 
Гордость города Кристина Вилюм получила красный диплом

2016/2017 учебный год для Резекненского филиала Балтийской международной академии стал 15 со дня его основания. Завершение юбилейного года получилось знаменательным и особо запоминающимся.

 
 

28.06.2017

 

 
Уважаемые сотрудники!

Организуется Юбилейная поездка сотрудников БМА «Дорогами пруссов. По местам Канта и Коперника» 24.08. - 28.08.2017. по маршруту Куршская Коса (Литва) –Калининград (Россия) – Фромборк-Торунь (Польша)
 
 

28.06.2017

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

Желаем вам хорошего отдыха, солнечного лета!
Увидимся 2 сентября 2017 года, в 12:00 - с позитивным настроением и желанием учиться!
Администрация филиала
 
 

09.06.2017

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!

В Резекненском филиале успешно прошла защита дипломных работ по программам «Правоведение», «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью».
Дипломы о высшем образовании с присвоением квалификации «юрисконсульт» получат 6 выпускников, 10 выпускникам присвоена квалификация «руководитель предпринимательства», 3 выпускника получат степень бакалавра с присвоением квалификации «менеджер по связям с общественностью».
Администрация Резекненского филиала БМА сердечно поздравляет всех с успешным окончанием обучения и присвоением квалификации о высшем профессиональном образовании!
Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании, состоится 21 июня в 17.00 в Красном зале поместья Лузнава

Администрация филиала
 
 

09.06.2017

 

 
Поздравляем студентов Резекненского филиала БМА, заслуженно получивших почетную стипендию:
Романа Васильева – Программа «Связи с общественностью», 4 курс
Кристину Вилюм – Программа «Связи с общественностью», 4 курс
Николая Шляхту – Программа «Связи с общественностью»,1 курс
Марину Строде – Программа «Правоведение»,3 курс

В 1997 году в рамках программы помощи соотечественникам была учреждена Программа "Стипендия Мэра Москвы". Ее цель — создание условий для одаренной и малообеспеченной русскоязычной молодежи права на получение высшего образования в филиалах российских вузов или вузах, преподавание в которых ведется на русском языке.
 
 

07.06.2017

 

 
BSA Rēzeknes filiāle aicina ikvienu interesentu uz bakalaura darbu aizstāvēšanu Uzņēmējdarbības un Tiesību zinātnes studiju programmu.

Bakalaura darbu aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un Tiesību zinātnes studiju programmu:

Uzņēmējdarbības aizstāvēšanas grafiks
Tiesību zinātnes aizstāvēšanas grafiks
 
 

31.05.2017

 

 
Балтийская Международная академия (БМА) – крупнейший русскоязычный ВУЗ Балтии – в 2017 году празднует свой юбилей – 25-летие со дня основания!

Руководство БМА, отмечая это знаковое событие, приняло решение приурочить к нему проведение двух Летних школ: «AVcom.3-BSA-Latvija, 2017» с 29 июня 2017 по 03 июля 2017 и с 30 июня 2017 по 09 июля 2017 - «TerMarCom2-BSA-Latvija, 2017».
 
 

12.05.2017

 

   
 

12.04.2017

 

   
 

10.04.2017

 

 
28-29. апреля 2017 года, в Риге пройдет юбилейная международная научно-практическая конференция "ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК. БЕЗОПАСНОСТЬ -2017"

2017. gada 28-29. aprīlī, Rīgā jubilejas starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA -2017"


 
 

06.04.2017

 

 
Международная научно-методическая конференция
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ»
15-16 мая 2017 г.

с изданием сборников материалов конференции

 
 

06.04.2017

 

 
План семинарского занятия по дисциплине Методика написания и защиты дипломной работы ( 4 курс) ас.проф. В.Никифоров
 
 

27.03.2017

 

 
План семинарского занятия по дисциплине Логика ( 1 курс) ас.проф. В.Никифоров
 
 

27.03.2017

 

 
Вниманию студентов 4 курса! - ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

31.03.2017. –17.00 – семинар Методика написания и защиты дипломной работы – as.prof. В.Никифоров
19.04. 2017. –17.00 - открытая предзащита дипломных работ - студентов по программе «Предпринимательство»
20.04.2017. – 17.00 - открытая предзащита дипломных работ - студентов по программе «Правоведение»
22.04.2017. – 13.00 - открытая предзащита дипломных работ - студентов по программе «Связи с общественностью»
 
 

20.03.2017

 

 
VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2017.gada 11.-12. maijs Rīga

VII Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы” 11-12 мая 2017 года Рига

VII International, scientific and practical conference of young scientists and students
"Time of challenges and opportunities: problems, solutions and prospects" On the 11th-12th of May, 2017 Riga

 
 

04.03.2017

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

10 февраля начинается учебный процесс 2 полугодия
10 февраля в 17.00 в 16 кабинете состоится собрание академического персонала
10 февраля в 17.30 в 16 кабинете состоится собрание студентов
Администрация
 
 

07.02.2017

 

 
Основные даты 2 – ого полугодия 2016/2017 академического года для студентов 4 курса

Преддипломная практика
Программа «Правоведение» - 16.01.2017. – 24.03.2017.
Программа «Предпринимательская деятельность» - 16.01.2017. – 07.04.2017.
Программа «Связи с общественностью» – 30.01.2017. -24.03.2017.

До 01.04.2017 - ликвидация ВСЕХ АКАДЕМИЧЕСКИХ и ФИНАНСОВЫХ долгов

18.04.- 19.04. 2017. - открытая предзащита дипломных работ
18.04.- 19.04. 2017. - сдача чистовиков отчетов по преддипломной практике
24.04.2017. (14.00-18.00) – сдача дипломных работ и обходных листов в учебную часть
Обязательно! необходимо ознакомиться и использовать правила оформления дипломных работ.

 
 

07.02.2017

 

   
 

04.01.2017

 

 
19 января в 10:00 в Балтийской Международной Академии по адресу Ломоносова 1/4 в 310 и 311 каб. состоится защита бакалаврских дипломных работ по программе Правоведение.

Желаем наши студентам удачной защиты!
Администрация филиала
 
 

18.01.2017

 

 
VII STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS»
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skola, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā, 2017. gada 20. janvāris

VII Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА»
Школа дизайна Балтийской Международной академии, ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия, 20 января 2017 г.

THE VII INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «CURRENT TRENDS AND TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF EDUCATION IN DESIGN WITHIN THE FRAMEWORKS OF THE BOLOGNA PROCESS»
20 January 2017 Baltic International Academy Design School, 4, Lomonosova str., Riga, Latvia

Программа конференции (RU, LV, EN)
 
 

20.01.2015

 

 
Приглашаем на защиты дипломных работ
Школы дизайна Балтийской международной академии
студентов программ «Дизайн среды», «Дизайн дигитальной визуализации» и Ма «Дизайн»
digiviz complete2016_1
19.01.2017. c 10:00. до 14:00,
Центральный корпус в Риге, ул Ломоносова 4, 212 ауд.

We invite to the Baltic International Academy Design School
«Environmental Design», «Digital Visualization Design» and Ma «Design» program
qualification papers and diploma defense
digiviz complete2016_1
less is more = true design
19.01.2017. from 10:00. to 14:00,
Central campus in Riga, Lomonosova Street 4, 212 aud.
 
 

13.01.2017

 

 
Вниманию студентов 4 курса!
Произошли изменения в расписании
 
 

04.01.2017

 

   
 

28.12.2016

 

   
 

28.12.2016

 

   
 

19.12.2016

 

 
Piektdienā, 2. decembrī, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā norisinājās pilsētas dzīvē nozīmīgs notikums – svinīgais pasākums par godu Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāles 15 gadu jubilejai.
 
 

15.12.2016

 

   
 

29.09.2016

 

   
 

08.11.2016

 

   
 

17.11.2016

 

   
 

17.11.2016

 

   
 

17.11.2016

 

   
 

10.11.2016

 

 
 • 1. Informācija skolas darbiniekiem
  • 25.08.2016. plkst. 12.30 – skolas pieņemšana un gatavība 2016./2017. mācību gadam;
  • 29.08.2016. plkst. 10.00 – pedsēde (aktu zāle).
 • 2. Informācija vecākiem un skolēniem
  • 1.09.2016. plkst. 10.00 – svinīgs pasākums, veltīts Zinību dienai.(skolas sporta laukums, lietus gadījumā – zilajā zāle)
 • 3. Informācija topošajiem pirmklasnieku vecākiem
  • 08.09.2016. – pirmā tikšanās ar skolu.
Научная организация «Соборность» совместно с Центром современной педагогики «Обучение без границ» (Канада) издает сборник научных трудов за материалами III Международной научно-практической конференции «Лабиринты реальности».
Издательство: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)

(Канада -Украина - Сербия - Азербайджан - Польша)
Материалы принимаются до 15 октября 2016 года.

Конференция внесена в международную наукометрическую базу данных:
Scientific Indexing Services (USA)

Участники конференции гарантировано получат:
- сборник научных трудов;
- программу конференции;
- сертификат участника;
- информационное письмо следующей конференции.

Предполагается рассмотрение широкого спектра проблем по следующим направлениям:
- Философия, религия и культура
- Филология и лингвистика
- Педагогика
- Психология
- История
- Государственное управление и право
- Социология и политология
- Социальные коммуникации
- Экономика
- Менеджмент здоровья

Более подробную информацию можно получить на сайте конференции: http://conference-ukraine.com.ua
 
 

03.10.2016

 

   
 

29.09.2016

 

   
 

29.09.2016

 

 
Уважаемые сотрудники Балтийской Международной Академии!

Организуется экскурсионная поездка 14.10.16. – 16.10.16. “БЕЛАРУСЬ – КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА”
(Рига – Гродно – Беловежская пуща – Брест – Ружаны – Рига)
 
 

21.09.2016

 

 
Общее собрание академического персонала БМА (Рига и филиалы) состоится 9 сентября в 15.30 в 30 кабинете

Администрация
 
 

07.09.2016

 

 
Общее собрание студентов БМА (Рига и филиалы) состоится 30 сентября в 17.00 в 30 кабинете

Администрация
 
 

07.09.2016

 

 
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТАМ!

Защита долгов – курсовых работ и практик - состоится 8 октября 2016 года. Все работы необходимо сдать в учебную часть до 1 октября 2016 года.

Администрация
 
 

07.09.2016

 

 
Apsveicam jauno mācību gadu sākot!

Cien. BSA studenti un pasniedzēji!
Sākoties jaunajam studiju gadam – zināšanukāri, darba prieku, radošumu visa 2016/2017 mācību gada garumā.
Tiekamies BSA Rēzeknes filiālē 2016. gada 3.septembrī plkst.12.00

BSA Rēzeknes filiāles administrācija
 
 

23.08.2016

 

   

   

   

Выписка из положения о конкурсе на бюджетные места, предоставляемые Балтийской Международной академией в 2016/2017 учебном году


   
 

23.08.2016

 

   
 

25.07.2016

 

   
 

30.06.2016

 

 
«Не пиши. Живи!»
С таким слоганом на прошлой неделе в г. Резекне стартовала социальная кампания против использования мобильных телефонов во время управления автомобилем.

 
 

15.07.2016

 

   
 

01.07.2016

 

   
 

22.06.2016

 

   
 

22.06.2016

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

Желаем вам солнечного лета!
Увидимся 3 сентября 2016 года, в 12:00 - с позитивным настроением и желанием достичь своих целей!
 
 

13.06.2016

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!

Администрация Резекнеского филиала БМА сердечно поздравляет всех с успешным окончанием обучения и получением диплома о высшем профессиональном образовании!
Пусть светлое чувство легкости студенческих лет Вас не покидает еще многие годы после получения диплома!
Преумножайте свою энергию, новых творческих достижений Вам , новых свершений и новых побед!
Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании, состоится
18 июня в 17.00 в Красном зале поместья Лузнава

До встречи!
 
 

13.06.2016

 

 
Общее собрание преподавателей Резекненского филиала БМА состоится 17 июня в 16.00 в 7 кабинете

Администрация
 
 

15.06.2016

 

 
10 -11 июня 2016 г. в Даугавпилском филиале успешно прошла защита дипломных работ студентов Резекненского филиала по программам «Правоведение», «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью». Дипломы о высшем образовании с присвоением квалификации «юрисконсульт» получат 4 выпускника, 3 выпускникам присвоена квалификация «руководитель предпринимательства», 3 выпускникам присвоена квалификация менеджера по торговым и общественным отношениям. 10 июня в Екабпилском филиале БМА успешно прошла защита магистерских работ по программе «Частное право». Диплом магистра получит выпускник Резекненского филиала!
Администрация
 
 

13.06.2016

 

   
 

25.05.2016

 

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА!

Летняя школа Балтийской Международной Академии 2016, организуется под эгидой ведущих специалистов Отделения информационно-коммуникативных наук БМА(наука коммуникации, Public Relations).
С 30 июня по 9 июля 2016г.
Общая цель летней школы-предложить студентам, предпринимателям, школьникам старших классов и всем, кому интересны вопросы влияния аудиовизуальных коммуникаций на формирование человеческих и профессиональных качеств. Для Летней Школы специально разработана учебная программа.

В Летней школе будут изучать:
Психологию социальных групп и планирование форм и методов воздействия на них, управление выразительными средствами в коммуникациях и их комбинирование, а также технологии монтажа.
Программа Летней школы БМА 2016 разработана таким образом, что Участники, возможно, впервые в своей жизни смогут сделать профессиональный фоторепортаж; придумать свою идею для создания программы коммерческой радиостанции и записать демо-версию передачи в профессиональной студии радио, разработать программу продвижения коммерческой радиостанции в интернете, принять участие в создании видеофильма, включая написание сценария, его защиту, выбор лучших сценарных заявок и участвовать в съемках.

В завершении Участники получат сертификат БМА об окончании Летней школы с указанием объема часов и выполненной учебной нагрузки. По результатам работы лучшие участники награждаются почётными дипломами и памятными подарками.

Приглашаем принять участие!
Занятия пройдут в городе Риге на базе Балтийской Международной Академии.

тел.: +371 29627304, куратор доц. Ирина Диманте
+371 26787723, куратор доц. Эдите Качане
 
 

23.05.2016

 

 
12 мая в Риге, в Балтийской Международной академии, состоялась VI Международная конференция молодых учёных и студентов «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы», в которой приняли участие и студенты Резекненского филиала БМА.

На конференции были представлены 131 исследовательская работа 140-а авторов из Латвии, России, Венгрии, Польши, Чехии, Украины, Белоруссии, Испании, Турции, Узбекистана. Географический список участников пополняется из года в год, что говорит о возросшем интересе к такого рода мероприятиям, с другой стороны – среди студенческой молодежи укрепляется желание обогатиться идеями, делиться опытом, искать советы в решении актуальных проблем, находить новые подходы в достижении конкретных задач.

В этом году Резекненский филиал с презентациями своих исследований представляли 6 студентов. Заявленные студентами темы вызвали живой интерес и не безосновательно.

Содержание конференции
 
 

18.05.2016

 

 
VI Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”

VI International, scientific and practical conference of young scientists and students
“Time of challenges and opportunities: problems, solutions and prospects”

 
 

16.05.2016

 

   
 

10.04.2016

 

   
 

22.04.2016

 

 
20 апреля в Доме Москвы в Риге состоялось заседание Попечительского совета Программы "Стипендия Мэра Москвы".
На заседании рассматрели кандидатуры и утвердили список студентов вузов Латвии, которые будут удостоены стипендии по итогам зимней сессии 2015-16 учебного года. Среди 68 стипендиатов 4 студента Резекненского филиала БМА - Роман Васильев, Кристина Вилюма, Марина Строда, Анна Кузьмина. Поздравляем победителей конкурса!

Руководитель Резекненского филиала Бутянкова И.А.

 
 

20.04.2016

 

 
Вниманию студентов 1 курса!

Произошли изменения в расписании на 9 апреля!
 
 

04.04.2016

 

   
 

19.03.2016

 

 
Вниманию студентов 1 и 4 курсов!

18-19 марта произошли изменения в расписании!
 
 

15.03.2016

 

 
Cienījamie kolēģi!
2016.gada 21.aprīlī
Baltijas Starptautiskā akadēmija un Baltijas Juridiskais žurnāls (Latvija, RĪGA)
aicina jūs piedalīties
ikgada starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā
ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.

Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
21 апреля 2016 года в Латвии в Риге
Балтийская международная академия и Балтийский юридический журнал
приглашают Вас
принять участие в цикле ежегодных международных научно-практических конференций
НАУКА. ПРАВО. СТАБИЛЬНОСТЬ.
Приглашение
Ielūgums
 
 

15.03.2016

 

 
«Spring and Talents Latvia- BSA»
Весна ждет таланты!
Международный, молодёжный фестиваль- конкурс «Spring and Talents Latvia- BSA» приглашает старшеклассников и абитуриентов принять участие в конкурсе и побороться за главные призы – бюджетные места на различных учебных программах Балтийской Международной академии.
В номинациях:
- Вокал
- Хореография
- Инструментальная музыка
- Литературный жанр
- Оригинальный жанр
Фестиваль - конкурс пройдет с 28 по 30 апреля 2016 года в актовом зале Балтийской Международной академии (Ломоносова 1)
Заполни анкету до 1 апреля, и мы с тобой свяжемся!
Желаем удачи!

 
 

29.02.2016

 

 
Вниманию студентов 4 курса!

Задание к семинару по дисциплине «Методика подготовки и защиты дипломной работы»
 
 

19.02.2016

 

 
Diplomandu uzmanībai!

Pirmsdiploma prakse
Studiju programma - “Tiesību zinātnes” – 18.01.- 25.03.2016.
Studiju programma - “Uzņēmējdarbība” – 18.01.- 08.04.2016.
Studiju programma - “Sabiedriskās attiecības” – 01.02.- 25.03.2016.

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana - 2016. gada 12. aprīlī
Diplomdarbu tīrrakstu nodošana - 2016. gada 10. maijā
 
 

19.02.2016

 

 
ВНИМАНИЕ!

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ !
С 01.02.2016 по 14.05.2016.принимаются заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на весенний семестр 2015 /2016 учебного года. 
 
 

07.12.2015

 

 
V Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

V Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”

 
 

10.02.2015

 

 
30 января 2016 года в Даугавпилском филиале успешно прошла защита магистерских работ  по программам «Частное право» и «Управление предпринимательской деятельностью и администрирование». Дипломы магистров получат 6 выпускников!

Уважаемые выпускники!

Сердечно поздравляем всех с успешным окончанием обучения и получением диплома о присвоении степени магистра!

Преумножайте свою энергию, новых творческих достижений Вам, новых свершений и новых побед!

Администрация
 
 

01.02.2016

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, СОТРУДНИКАМ, ДОКТОРАНТАМ и МАГИСТРАНТАМ БМА
Во вторник 2 февраля 2016 г. состоится заседание межвузовского методологического семинара "Методологические проблемы социальных и гуманитарных наук" по теме " Рациональность, разумность и определенность права"
План работы:
Осн. доклад – докт.права, ас.проф. А. Байков
Содоклады:
магистр права, доцент В. Багиров
докт.права, доцент А. Габриелян
Обсуждение докладов
Организационные вопросы
Заседание состоится в ауд. 409, Ломоносова 4.
Время проведения 16.00-17.45.
ПРИ ГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ
 
 

22.01.2015

 

 
 
 

19.01.2015

 

   
 

30.11.2015

 

   
 

30.11.2015

 

 
Maģitrantiem uzmanībai!
Maģistra darba apjoma, struktūras un noformēšanas obligātās prasības

Studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana"
Studiju programma "Privāttiesības"
 
 

07.12.2015

 

   
 

07.12.2015

 

   
 

18.12.2015

 

   
 

30.11.2015

 

 
Уважаемые студенты!
В разделе УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ можно ознакомиться с вопросами следующих СЕМИНАРОВ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА - 21.11.2015. - проф.В.Е.Никифоров
ПСИХОЛОГИЯ  - 27.11.2015  - лект.И.Иванов
ФИЛОСОФИЯ - 05.12.2015. - проф.В.Е.Никифоров
 
 

17.11.2015

 

 
Уважаемые студенты!

Просим Вас до 20-21 ноября принять участие в анкетировании - исследовании по вопросам зависимости молодых людей от мобильного телефона, интернета и азартных игр.
Исследование проводит Университет в Катовицах (Польша) при участии БМА (Латвия) и Утенского колледжа (Литва).

Ниже даны ссылки на анкеты на русском и латышском языках. Заполнение анкеты идёт в онлайн-режиме.
 
 

17.11.2015

 

   
 

09.11.2015

 

 
Страхование здоровья сотрудников БМА в 2015/16 уч.году
 
 

09.10.2015

 

 
Уважаемые сотрудники Балтийской Международной Академии!
Организуется экскурсионная поездка с 16.10.15. – 18.10.15. “БЕЛАРУСЬ – ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ (Рига – Полоцк - Минск – Несвиж – Лида – Рига)”
 
 

03.10.2015

 

   
 

28.08.2015

 

 
Latvijas skolēni, studenti, pedagogi, vecāki!

Sveicu visus Zinību dienā!
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
 

12.09.2015

 

 
Глубокоуважаемые коллеги!

Научно-исследовательский и образовательный центр в г. Чистополе приглашает Вас принять участие в работе
III Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы современной науки»
30 сентября 2015 г.
а также
V Международной научно-практической конференции
«Наука и практика в современном мире»
30 октября 2015 г.

В конференции могут принять участие аспиранты, преподаватели и сотрудники вузов и научных организаций.

Все участники научной конференции могут получить сертификат участника конференции.

Подробная информация
Information
 
 

12.09.2015

 

   

 
ВНИМАНИЕ!
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ !
С 04.08.2015 по 31.10.2015, руководителю филиала можно подавать заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на осенний семестр 2015/2016 учебного года.
 
 

28.08.2015

 

 
Cien.BSA studenti un pasniedzēji!

Sākoties jaunajam studiju gadam - zināšanu kāri, darba prieku,
radošumu visa 2015./2016. mācību gada garumā.

Tiekamies BSA Rēzeknes filiālē 2015.gada 5.septembrī plkst.12.00

BSA Rēzeknes filiāles administrācija
 
 

28.08.2015

 

   

 
АБИТУРИЕНТ, ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ!

Бакалаврские программы:
Правоведенuе
Предпринимательская деятельность:
- Управление фирмой
- Информационные системы в управлении
Связи с общественностью.
Прием документов до 31.08.2015.

Программы профессионального МАГИСТРА:
Управление предпринимательской деятельностью и администрирование
Частное право
Уголовное право
Прием документов в магистратуру до 12.09.2015.

 
 

24.07.2015

 

 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāles
Uzņemšanas komisijas darba laiks

Pirmdiena no 10.00 līdz 18.00
Otrdiena no 10.00 līdz 18.00
Trešdiena no 10.00 līdz 18.00
Ceturtdiena no 10.00 līdz 18.00
Piektdiena no 10.00 līdz 18.00
Sestdiena --------------------
Svētdiena --------------------

(Dārzu iela 21/17, Rēzekne)
 
 

30.06.2015

 

 
Cienījamie absolventi!

Apsveicam jūs ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas absolvēšanu!
Ielūdzam jūs, jūsu tuvākos, docētājus uz izlaiduma vakaru, kurš notiks BSA
Rēzeknes filiālē 27.jūnijā plkst.12.00., aktu zālē
Esat mīļi gaidīti!
 
 

25.06.2015

 

 
Уважаемые студенты!

Поздравляем вас с окончанием учебного года!
Желаем всем хорошего и теплого лета!
До встречи 5 сентября в 12.00 в родном филиале
Администрация филиала
 
 

25.06.2015

 

 
BSA Rēzeknes filiāle aicina ikvienu interesentu uz bakalaura darbu aizstāvēšanu Uzņēmējdarbības studiju programmā.

Bakalaura darbu aizstāvēšana Uzņēmējdarbības studiju programmā: Grafiks
 
 

04.06.2015

 

 
Приглашаем принять участие во II-й Международной молодёжной научно-практической школе «Менеджмент и маркетинг в туризме»

Неделя летних каникул в Риге Международная молодёжная научно-практическая школа – это дополнительное образование и творческое развитие, возможность обрести новых друзей, познакомиться с культурой и достопримечательностями Балтийских стран.

Подробная информация о научно-практической школе

Анкета

 
 

06.05.2015

 

 
Руководство Балтийской Международной академии (БМА) – крупнейшего русскоязычного ВУЗа Балтии, подводя итоги этого знаменательного события, приняло решение приурочить к нему проведение двух Летних школ: «AVcom -BSA-Latvija, 2015» с 29 июня 2015 по 08 июля 2015 и «JournCom-BSA-Latvija, 2015» с 30 июня 2015 по 09 июля 2015. Общая цель школы «AVcom -BSA-Latvija, 2015» – поделиться накопленным опытом подготовки студентов в области новейших фото-, аудио- и видеотехнологий для деловых коммуникаций, в частности, – для деловой журналистики, рекламы и Паблик Рилейшнз. В школу приглашаются студенты, преподаватели и все, кому интересны вопросы влияния аудиовизуальных коммуникаций на формирование человеческих впечатлений о людях, товарах, услугах, территориях и объектах культуры

Подробная информация о «AVcom -BSA-Latvija, 2015»

Подробная информация о «JournCom-BSA-Latvija, 2015»ы

Анкета для участников

 
 

06.05.2015

 

 
 
 

30.04.2015

 

 

Studentu konference “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos – 2015”

Augstskola RISEBA sadarbībā ar AS "Rietumu Banka" aicina bakalaura, maģistra studiju programmu studentus un absolventus, kuri 2014./2015. studiju gadā aizstāvējuši noslēguma darbus, kā arī pēdējo klašu vidusskolēnus piedalīties Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos – 2015”. Konferences valodas: latviešu, krievu, angļu.

Dalībnieku pieteikšanās konferencei un darbu iesniegšana elektroniski līdz 2015. gada 11. maijam.

Konference norise: 2015. gada 2.; 4. - 5. jūnijs: Rīga, 2015. gada 3. jūnijs: Daugavpils

Informācija

 
 

30.04.2015

 

 
Уважаемые студенты 4 курса!

Утвержден график по предзащите преддипломной практики (информация обновлена 22.04.2015)

 
 

17.04.2015

 

 

В день Христова Воскресенья

Пусть придёт в ваш дом веселье,

Запах свежих куличей,

Звон церковный, смех детей,

За широким, за столом

Встретит пусть гостей ваш дом;

Благодать сойдёт с небес.

С пасхой вас, Христос Воскрес!

Светлой Пасхи!!!

Администрация БМА Резекненский филиал


 
 

08.04.2015

 

 
2015. gada 24.-25. aprīlī notiks Starptautiskā zinātniski praktiska konference: Likumība, drošība un tiesiskā kārtība sabiedrības transformācijas ģeopolitiskajos apstākļos
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā

Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
23-25 апреля 2015 года в Латвии в Риге в рамках Дней юристов проводится цикл конференций НАУКА. ПРАВО. СТАБИЛЬНОСТЬ
которая пройдет в Балтийской Международной академии, по адресу: ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия

Информация для авторов (RU, LV, EN)
Приглашение
Ielūgums
 
 

19.02.2015

 

 
Общее собрание преподавателей и сотрудников БМА состоится 17 февраля в 16.30 в 30 кабинете (телемост)
С уважением, администрация
 
 

13.02.2015

 

 
V Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

V Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
“Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”

Konferences dalības noteikumi un pieteikums (LV)
Konferences dalības noteikumi un pieteikums (RU)
 
 

10.02.2015

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

13 февраля начинается учебный процесс 2 полугодия
13 февраля в 16.30 состоится собрание академического персонала
13 февраля в 17.00 состоится собрание студентов
Явка для всех обязательна
Администрация
 
 

09.02.2015

 

   
 

21.01.2015

 

 
V STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS»
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā, 2015. gada 23. janvāris

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНЬСКОГО ПРОЦЕССА»
которая состоится в Балтийской Международной академии, по адресу: ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия, 23 января 2015 г.

THE V INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «CURRENT TRENDS AND TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF EDUCATION IN DESIGN WITHIN THE FRAMEWORKS OF THE BOLOGNA PROCESS»
23th January 2015 at Baltic International Academy, 4, Lomonosova str., Riga, Latvia

Подробная информация о конференции и заявка на участие (RU, LV, EN)
Программа конференции (RU, LV, EN)
 
 

20.01.2015

 

 
Вниманию студентов 1-4 курсов Программы «Предпринимательская деятельность» и 1-2 курсов программы «Связи с общественностью»!
в расписании произошли изменения
 
 

06.01.2015

 

   
 

21.12.2014

 

   
 

10.12.2014

 

   
 

10.12.2014

 

   
 

26.09.2014

 

 
Rīkojums par svētku dienām un atvaļinājumiem.
 
 

10.12.2014

 

 
Ja gribam lai mūsu valsts būtu stipra, tad mums pašiem arī ir jābūt stipriem, jābūt spēka pilniem...
(Kārlis Ulmanis)

Lai mums visiem izdodas sasniegt un realizēt mūsu sapņus un ieceres!
Ja mums tas izdosies, tad plauks un mirdzēs mūsu pilsēta, mūsu Latvija!


BSA Rēzeknes filiāle apsveic visus pasniedzējus un studentus
Lāčplēša dienā un Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas svētkos!
Administrācija
 
 

12.11.2014

 

   
 

24.10.2014

 

 
ВНИМАНИЕ СТУДЕНТАМ!

Защита долгов – курсовых работ и практик состоится 15 ноября 2014 года. Все работы необходимо сдать в учебную часть до 1 ноября 2014 года.
 
 

15.10.2014

 

   
 

26.09.2014

 

 
Внимание ! Обновлена фото-галерея: Начало учебного года
 
 

23.09.2014

 

 
Labdien!
No 18. līdz 21. septembrim Rēzeknē notiks 8.Starptautiskais teātru festivāls “Soli pa solim”, ko ik pēc diviem gadiem rīko Rēzeknes Tautas teātris un tā ietvaros skatītāji aicināti izbaudīt gan pašmāju, gan ārvalstu labākās teātru izrādes, pēc izrādēm iesaistīties diskusijās, kā arī piedalīties meistarklasēs.
Pielikumā teātru festivāla “SOLI PA SOLIM” programma.

Pielikums Nr1
Pielikums Nr2
Pielikums Nr3
Pielikums Nr4
Cieņā, Maija Upeniece
pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”
reklāmas speciāliste
Tālr. 26106775, 29333245
 
 

14.09.2014

 

 
Общее собрание преподавателей и сотрудников БМА состоится 12 сентября в 15.30, в кабинете №30 Резекненской средней школы №2.
Администрация филиала
 
 

10.09.2014

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

Поздравляем всех вас с наступающим новым учебным годом!
Успехов, здоровья и оптимизма!

Организационное собрание всех студентов и преподавателей состоится 6 сентября в 12.00 в актовом зале

До встречи!
Администрация филиала
 
 

29.08.2014

 

 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāles uzņemšanas komisijas darba laiks darba dienās no 10.00 līdz 18.00 (Dārzu iela 21/17, Rēzekne)
 
 

07.07.2014

 

   
 

07.07.2014

 

   
 

07.07.2014

 

   
 

07.07.2014

 

 
В галерею добавлены фотографии с мероприятия "День спорта".
 
 

25.06.2014

 

 
13-14 июня 2014 г.  в Резекненском филиале успешно прошла защита дипломных работ   по программам «Правоведение» и «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью». Дипломы  о высшем образовании с присвоением квалификации «юрисконсульт» получат 7 выпускников, 14 выпускникам присвоена   квалификация «руководитель  предпринимательства» , 7 выпускникам присвоена квалификация менеджера по торговым и общественным отношениям.
 
 

25.06.2014

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!

Администрация Резекнеского филиала БМА сердечно поздравляет всех с успешным окончанием обучения и получением диплома о высшем профессиональном образовании!

Пусть светлое чувство легкости студенческих лет Вас не покидает еще многие годы после получения диплома!

Преумножайте свою энергию, новых творческих достижений Вам , новых свершений и новых побед!

Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании, состоится 28 июня в 13.00 в актовом зале Резекнеского филиала.
До встречи
 
 

25.06.2014

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!

Желаем вам солнечного лета!

Увидимся 6 сентября 2014 года, в 12:00 - с позитивным настроением и желанием достичь своих целей!
 
 

25.06.2014

 

 
Vasaras sporta un tūrisma svētku “Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Sporta Diena”

DIENAS KĀRTĪBA
 
 

12.06.2014

 

   
 

06.06.2014

 

 
Уважаемые студенты!

Приглашаем вас на защиту дипломных работ студентов 4 курса, обучающихся по программам "Правоведение", "Предпринимательская деятельность", "Связи с общественностью". Открытая защита состоится 13-14 июня (график защит на сайте)
 
 

06.06.2014

 

 
Уважаемые преподаватели!

20 июня в 18.30 в 30 кабинете состоится собрание академического персонала и администрации Резекненского филиала БМА
Администрация филиала
 
 

06.06.2014

 

 
Уважаемые студенты 4 курса!
НАПОМИНАЕМ!
05.06.2014 – 18.00 – 30 кабинет - Общее собрание студентов (регистрация рецензий, организационные вопросы) - явка обязательна
 
 

02.06.2014

 

 
Labdien, Cien. BSA filiāļu administrācija, pasniedzēji un studenti!

Baltijas Starptautiskā Akadēmija Rēzeknes filiāle ielūdz Jūs uz organizējamo pasākumu "Sporta Diena BSA". Pasākums notiks 2014. gada 14. - 15. jūnijā, Luzdas rajonā, Zvirgzdenes pagastā, "Cirmas Ezerkrasti". Svētku sākums 2014. gada 14. jūnijā plkst. 16.00.

Divu dienu laikā ir plānojami sporta sacensības un intelektuālie konkursi, kuri notiks atbilstoši svētku grafikam. (Tautas bumba, pludmales futbols, pludmales volejbols, basketbols (soda metienu konkurs), šautriņas, atlētiskā stafete, virves vilkšana). 1., 2. un 3. vietas uzvarētāji kopsummā, konkursā tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām.

Inventāra un balvu iegādi nodrošina BSA Rēzeknes filiāle. Dalībniekiem un līdzjutējiem dzīvošanai nepieciešamas teltis.

Dalībniekiem ir jāapstiprina savu ierašanos rakstiski līdz 2014. gada 1. jūnijam, ir jāaizpilda pieteikumu un jāatsūta to uz BSA Rēzeknes filiāli. (skat. pielikumu).
Ar cieņu, BSA Rēzeknes filiāle
 
 

27.05.2014

 

 
Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов "Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы", которая состоится 15-16 мая 2014 года в Риге.
Новое!!! План конференции
Jauns!!! Konferences plāns
Новое!!! Секции
Новое!!! Sekcijas

Подробная информация в приложении (на русском, латышском и английском языках).

Aicinām Jūs piedalīties IV Starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski-praktiskajā konferencē "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas", kura norisināsies 2014. gada 15.-16. maijā Rīgā.
Sīkāka informācija atrodama pielikumā ( krievu, latviešu un angļu valodās).

We invite You to participate in the IV International young researchers and students' scientific and practical conference "Time of Challenges and Possibilities: Problems, Development and Perspectives", which will take place on 15-16 May, 2014 in Riga.
For more information see the attachments (in Russian, Latvian and English languages).

 
 

15.05.2014

 

 
Вниманию студентов 4 курса!
Изменены даты сдачи дипломных работ
08.05.2014 -15.00-18.00
12.05.2014.-12.00-16.00
 
 

07.05.2014

 

 
Cien. BSA Rēzeknes filiāles pasniedzēji un studenti!

Pirms 24 gadiem 4. maijā tika pieņemts drosmīgs lēmums, kas mainīja ikviena Latvijas iedzīvotāja ikdienu – Latvija sāka ceļu uz savas neatkarības atjaunošanu. Šajā dienā mēs bijāt vienoti savā ticībā un cerībā par labāko nākotni.

1990. gadā 4. maijā notikumi pieradījuši, ka kopā mēs varat izdarīt vairāk un sasniegt arvien augstākas virsotnes, tādēļ no sirds sveicam Jūs Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā! Vēlam Jums arī turpmāk būt vienotiem un ar lepnumu sirdī, gādāt par savu valsti un tas labklājību!

BSA Rēzeknes filiāles administrācija
 
 

30.04.2014

 

 
В 2014 году Рига официально названа Культурной столицей Европы – мирового центра межкультурных коммуникаций. В этой связи крупнейший русскоязычный ВУЗ Балтии – Балтийская Международная академия (БМА) – проводит с 20 по 28 июня Летнюю школу PRBSA-Latvija, 2014!
 
 

28.04.2014

 

 
Diplomdarbu priekšaizstāvēšanas saraksti Atjaunota
26.04.2014 - Studiju programmas - "Uzņēmējdarbība" un " Tiesību zinātnes"
30.04.2014 - Studiju programma - " Sabiedriskās attiecības"
 
 

25.04.2014

 

 
Уважаемые преподаватели и студенты!

Приглашаем принять участие в конференции под названием "Privāttiesību modernizācijas mūsdienu tendences" и "Krimināltiesību aktuālie jautājumi", которая состоится 23-24 апреля 2014 года в Риге.
Программа конференции "Privāttiesību modernizācijas mūsdienu tendences"
Программа конференции "Krimināltiesību aktuālie jautājumi"
 
 

10.04.2014

 

 
Rīkojums par BSA Rēzeknes filiāles darba grafiku 2014.gada aprīlī - maijā
 
 

30.03.2014

 

 
Уважаемые студенты!

Напоминаем, что до 4 апреля в учебную часть необходимо подать заявления на курсовые работы
 
 

27.03.2014

 

 
Уважаемые преподаватели и студенты, думающая интеллигенция!

Резекненский филиал Балтийской Международной академии приглашает Вас 12 апреля 2014 года в 13.00 по адресу ул.Дарзу 21/17 (актовый зал) прослушать открытую лекцию Бориса Цилевича на тему «Культурное многообразие и права человека: современные европейские стандарты».
 
 

21.03.2014

 

 
2014.gada 21. februārī Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiālē sekmīgi aizritēja maģistra darba aizstāvēšana studiju programmā: "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”. Maģistra darbus ieguva 5 absolventi

Cienījamie absolventi!

Apsveicam Jūs ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas maģistrantūras absolvēšanu!
Administrācija
 
 

27.02.2014

 

   
 

27.02.2014

 

 
Основные даты 2 – ого полугодия 2013/2014 академического года
 • 28.02.2014. – собрание старост групп 1-4 курсов
 • 04.04.2014. – сдача заявлений на курсовые работы в учебную часть
 • 26.04.2014. – открытая предзащита дипломных работ студентов 4 курса
 • 09.05.2014. – сдача дипломых работ в учебную часть
 • 15.05.– 16.05.2014. – IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы" ( Рига)
 • 16.05.2014. – сдача отчетов по учебным практикам (1-3 курсы) в учебную часть
 • 30.05. – 31.05.2014. – защита учебных практик
 • начало июня – открытая защита дипломных работ студентов 4 курса
 • 06.06.2014. – сдача курсовых работ в учебную часть
 • 20.06. – 21.06.2014. – защита курсовых работ
 
 

25.02.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов "Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы", которая состоится 15-16 мая 2014 года в Риге.
 
 

21.02.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в VІІ Международной научно-практической конференции "Современное состояние социально-экономического развития: проблемы, приоритеты и перспективы", которая состоится 15-16 мая 2014 года в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко.
 
 

21.02.2014

 

 
ВНИМАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ!
Новая информация о скидках на обучение в 2014 году.
 
 

13.02.2014

 

 
UZMANĪBU VISU KURSU STUDENTIEM!
Sākot ar 01.02.2014. jums ir iespēja pieteikties valsts studiju un studējošā kredītiem.
 
 

13.02.2014

 

 
UZMANĪBU!
2014.gada 22.-26.aprīlī Rīgā Juristu dienu ietvaros notiks Zinātnes dienas. Baltijas Starptautiskā akadēmija aicina piedalīties ikgadēju Starptautisko zinātniski praktisko konferenču ciklā: ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE. SĪKĀK
 
 

13.02.2014

 

 
  Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus:
 • Studiju maksu iespējams maksāt 5 daļās - ikmēneša iemaksa (līdz mēneša 15. datumam);
 • Samaksājot uzreiz par semestri (līdz 15.02.2014) , tiek piešķirta 5% atlaide;
 
 

13.02.2014

 

 
Atgādinām, ka līdz 22.02.2014. mācību daļā jāuzraksta iesniegums par bāreņa/invalīda/ģimenes atlaidēm pavasara semestrim, pievienojot atbilstošu attaisnojuma dokumentu (izņemot ģimenes atlaidēm).
 
 

13.02.2014

 

 
Cienījamie kolēģi!
Lai veicinātu un atbalstītu jaunus pētījumus par vecticībnieku darbību, tradīcijām un atstāto kultūras mantojumu Latvijā, kā arī lai piesaistītu jauno pētnieku uzmanību ievērojamu kultūras darbinieku-vecticībnieku piemiņas saglabāšanai un vecticībnieku pašapziņas celšanai, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze, Rēzeknes vecticībnieku Kapu draudze, Daugavpils Pirmās jaunbūves vecticībnieku draudze, Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs un Latvijas Vecticībnieku biedrība izsludināja trešo jauno pētnieku Ivana Zavoloko piemiņas konkursu Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un aktīvi piedalīties!
Iepriekš pateicamies par atsaucību!
 
 

13.02.2014

 

   
 

13.02.2014

 

 
Virzienu akreditāciju rezultāti 2013. gadā.: http://bsa.edu.lv/docs/akk2013.xls
 
 

13.02.2014

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!
14 февраля начинается учебный процесс 2 полугодия
14 февраля в 16.00 состоится собрание академического персонала
14 февраля в 17.00 состоится собрание студентов
Явка для всех обязательна!
Администрация
 
 

29.01.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в международной научно-методической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 15-16 апреля 2014 г. Организатор конференции: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (ПГУАС).
 
 

07.02.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Балтийская Международная Академия приглашает Вас принять участие в цикле ежегодных Международных научно-практических конференций:
НАУКА. ПРАВО. СТАБИЛЬНОСТЬ
 
 

29.01.2014

 

 
UZMANĪBU!!! 4. kursa 7. semestra studenti!
Jāievēro norādītie laiki gan priekš aizstāvēšanai, gan diplomdarbu nodošanai, aktīvi sadarbojoties ar diplomdarbu zinātniskajiem vadītājiem.
Jāiepazīstas ar diplomdarbu noformēšanas noteikumiem
Atgādinājām plānojamie pirms diploma prakses dati, diplomdarbu izstrādes un aizstāvēšanas grafiki:
  Pirms diploma prakses dati:
 • - „Tiesību zinātnes” programmā – 27.01.2014. - 04.04.2014
 • - „Uzņēmējdarbība” programmā – 27.01.2014. - 18.04.2014
 • - „Sabiedriskās attiecības” programmā – 10.02.2014. - 04.04.2014
26.04.2014. - diplomdarbu priekš aizstāvēšana
09.05.2014. - diplomdarbu nodošana iešūtā veidā.
VISIEM PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS UN AISTĀVĒŠANAS GRAFIKIEM SEKOT MĀJAS LAPĀ!
 Plānojamā diplomdarbu aizstāvēšana 2014. gada jūnijs
 
 

29.01.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VІІ Международной научно-практической конференции "СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ", которая пройдет 15-16 мая 2014 года.
 
 

25.01.2014

 

 
Уважаемые Коллеги!

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» приглашает студентов, аспирантов и соискателей к участию в IV Республиканской научной конференции студентов и молодых ученых «Правовое регулирование социального партнерства и трудовых отношений в Республике Беларусь», которая состоится16-17 апреля 2014 г. в Международном университете «МИТСО». Сроки подачи материалов и требования, предъявляемые к тезисам участников содержатся в Информационном сообщении (приложение 1), а также на сайте: www.ctp.mitso.by.

Также сообщаем Вам о том, что с целью вовлечения большего числа студентов и магистрантов в проведение научных исследований по актуальным проблемам сравнительного, международного и национального трудового права в период с 01.02.2014 по 01.09.2014 года проводится I Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по трудовому праву имени Льва Семеновича Таля.

Требования к участникам Конкурса, тематика конкурсных работ, требования к их оформлению, а также сроки проведения Конкурса определены в Информационном сообщении о конкурсе (приложение 2).

Контакты с оргкомитетом: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21/3, каб. 513а, тел.: (+375 17) 398-15-27, электронная почта: ctp@mitso.by
 
 

22.01.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА» которая пройдёт в Балтийской Международной академии, по адресу: ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия, 24 января 2014 г.
 
 

22.01.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем посетить защиты квалификационных и дипломных работ студентов Школы дизайна Балтийской Международной академии программы "Дизайн среды" и "Дизайн дигитальной визуализации"
ДИЗАЙН ≠ МЕЧТА 23/01/2014 с 10:00
Центральный корпус в Риге, Ломоносов 4, 212.aud.

Дизайн не только мечта о развитии в будущем, в большей степени это улучшение сегодняшнего. Наша работа необходима сегодня и изготовлена качественно и в срок.
Участвуют около 20 выпускников.
Брать с собой: родителей, детей, бабушек и внуков, не слишком официальные костюмы, а также фото- и видеокамеры.

 
 

22.01.2014

 

 
Cienījāmie kolēģi!
Lai veicinātu un atbalstītu jaunus pētījumus par vecticībnieku darbību, tradīcijām un atstāto kultūras mantojumu Latvijā, kā arī lai piesaistītu jauno pētnieku uzmanību ievērojamu kultūras darbinieku-vecticībnieku piemiņas saglabāšanai un vecticībnieku pašapziņas celšanai, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze, Rēzeknes vecticībnieku Kapu draudze, Daugavpils Pirmās jaunbūves vecticībnieku draudze, Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs un Latvijas Vecticībnieku biedrība izsludināja trešo jauno pētnieku Ivana Zavoloko piemiņas konkursu Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un aktīvi piedalīties!
Iepriekš pateicamies par atsaucību!
 
 

18.01.2014

 

 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической конференции, с изданием сборника и размещением материалов в РИНЦ.
 
 

11.01.2014

 

 
27-29 марта 2014 года кафедра иностранных языков УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» проводит VI Международный конкурс студенческих проектных работ на иностранных языках.
Цель конкурса: Развитие и совершенствование у студентов навыков публичного выступления, раскрытие их личностного и творческого потенциала.
 
 

02.01.2014

 

   
 

31.12.2013

 

 

Вниманию студентов 4 курса!

17 января в 16.30 состоится собрание по вопросам организации и прохождения преддипломной практики

Явка обязательна!

Администрация
 
 

20.12.2013

 

   
 

19.12.2013

 

   
 

15.12.2013

 

 
Rīkojums par BSA Rēzeknes filiāles darba grafiku Ziemassvētku laikā.
 
 

15.12.2013

 

 
15.decembrī plkst. 16:00 aicinām uz Rēzeknes pilsētas galvenās EGLES IEDEGŠANAS un ZIEMASSVĒTKU CIEMATIŅA atklāšanas svētkiem Festivāla parkā!

Vairāk informācijas pielikumā.
 
 

12.12.2013

 

 
7 декабря в Риге в Crystal Club завершилось шоу - Miss Top of the World 2013. В конкурсе успешно приняла участие наша студентка 1 курса Кристина Вилюма. Подробнее...
 
 

12.12.2013

 

 
 
 

28.11.2013

 

 
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА»
которая состоится в Балтийской Международной академии, по адресу: ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия, 24 января 2014 г.
Подробнее см. в приложении.
 
 

28.11.2013

 

 
Mēs ieelpojām Rēzekni!

2013.gada 18.novembrī Rēzeknē muzikālā un jautrā atmosfērā notika skrējiens "Ieelpo Rēzekni 2013", kuru ar lielu entuziasmu organizēja Rēzeknes pilsētas Dome un Rēzeknes Jauniešu dome kā veltījumu Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Aleksandra Baziļeva vadībā skrējienā piedalījās arī Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Rēzeknes filiāles (BSA) studentu komanda un biedrības „Ar sirdi Latgalei” biedri.
 
 

23.11.2013

 

 
Поздравляем студента 1 курса программы «Правоведение» Всеволода Лапшова с золотой медалью!

В конце прошлой недели воспитанники Отделения борьбы Резекненской ДЮСШ участвовали в Международном турнире среди Молодежи и Юниоров по греко-римской борьбе «Colbotn Cup 2013», который проходил в столице Норвегии — Осло. В конкуренции юниоров (до 23 лет) в самой тяжелой весовой категории (до 120кг) победителем стал Всеволод Лапшов, одолевший норвежского борца.

Подробнее см. в приложении.
 
 

23.11.2013

 

 
Приглашаем Вас VІІ Международную научно-практическую конференцию:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ,
которая пройдет 15-16 мая 2014 года.
Подробнее см. в приложении.
 
 

19.11.2013

 

 
 

16.11.2013

 

 

Ielūgums BSA studentiem!!!

Visi interesenti tiek aicināti piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā skrējienā pa Rēzeknes pilsētas ielām „Ieelpo Rēzekni 2013!”, kuram starts tiks dots 18. novembrī plkst. 14.00 dots Festivāla parkā.

BSA Rēzeknes filiāles skrējiena organizators Aleksandrs Baziļevs
t. 28812641

 

16.11.2013

 

   
 

08.11.2013

 

 
Уважаемые студенты!
Обновлен график прохождения практик и график экзаменов и зачетов зимней сессии
 
 

08.11.2013

 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы приглашаем Вас на II Международную научную конференцию Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы10 декабрья 2013 года.
Подробнее см. в приложении.
 
 

05.11.2013

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!
Не пропустите самое главное событие этой осени
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

 
 

21.10.2013

 

 
Вниманию студентов 2-4 курсов !
19 октября в 13.30 состоится защита курсовых работ и отчетов по практике (должников).
Для получения допуска к защите все работы должны быть сданы преподавателю на проверку до 15 октября

Защита курсовой работы вне сроков сессии - 15 Лс.
Защита отчета по практике вне сроков сессии – 7 Лс.
Администрация

 
 

09.10.2013

 

 
Внимание!
В связи с переходом на евро обновлена информация по стоимости обучения. Перейти-->

 
 

02.10.2013

 

 
LAI VEIDOTU NĀKOTNI, NEKAS NAV TIK NEPIECIEŠAMS KĀ SAPNIS PAT TO.
VIKTORS IGO

CIENĪJAMIE STUDENTI UN MĀCĪBSPĒKI!

LAI NETRŪKST JAUNU IZAICINĀJUMU, LAI IZDODAS SASNIEGT IZVIRZĪTOS MĒRĶUS, LAI VISĀS DZĪVES JOMĀS VEIKSMĪGS 2013./2014.STUDIJU GADS!

 
 

06.09.2013

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

Желаем вам солнечного лета! Увидимся 7 сентября 2013 года, в 12:00 - с позитивным настроением и желанием достичь своих целей!
 
 

10.07.2013

 

08.07.2013


   
 

08.07.2013

 

 
Дни открытых дверей в Резекненском филиале Балтийской Международной академии.
06.07.2013.
03.08.2013.
время - в 12.00.
адрес - Резекне, ул.Дарзу 21/17, 16 кабинет
 
 

27.06.2013

 

 
BSA maksas pakalpojumu saraksts 2013./2014. m. g. Pielikums Nr.1. Sīkāk
 
 

08.07.2013

 

 
Уважаемые абитуриенты!
Балтийская Международная академия проводит конкурс на бесплатное обучение. С условиями конкурса вы можете ознакомиться здесь.
Администрация
 

01.07.2013

 

 
Уважаемые преподаватели!
29 июня в 12.00 в 30 кабинете состоится собрание академического персонала и администрации Резекненского филиала БМА
Администрация
 
 

14.06.2013

 

 
Уважаемые выпускники и преподаватели!
Администрация Резекнеского филиала БМА сердечно поздравляет всех с успешным окончанием обучения и получением диплома о высшем профессиональном образовании!
Пусть светлое чувство легкости студенческих лет Вас не покидает еще многие годы после получения диплома!
Преумножайте свою энергию, новых творческих достижений Вам , новых свершений и новых побед!
Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании, состоится 29 июня в 14.00 в актовом зале Резекнеского филиала.
До встречи
 
 

14.06.2013

 

 
7-8 июня 2013 г.  в Резекненском филиале успешно прошла защита дипломных работ  по программам «Правоведение» и «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью». Дипломы  о высшем образовании с присвоением квалификации «юрисконсульт» получат 7 выпускников, 13 выпускникам присвоена  квалификация «руководитель  предпринимательства» , 5 выпускникам присвоена квалификация менеджера по торговым и общественным отношениям.
 
 

14.06.2013

 

 
Уважаемые студенты!
Приглашаем вас на защиту дипломных работ студентов 4 курса, обучающихся по программам "Правоведение", "Предпринимательская деятельность", "Связи с общественностью". Открытая защита состоится 7 июня - 16.00, 8 июня - 10.00 (график защит на сайте)
Администрация филиала
 
 

31.05.2013

 

 
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ 1 - 3 КУРСОВ
График сдачи и защиты курсовых работ и рефератов - ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЕНА !!!
 
 

05.06.2013

 

 
Информация для студентов 4 курса 8 семестра!
3 июня (в понедельник!!!) в 17.30 ( 30 кабинет) состоится организационное собрание студентов 4 курса
 
 

30.05.2013

 

 
Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной конференции "Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2013".
С уважением, Г.Белых.
 
 

24.04.2013

 

 
Резекненский филиал Балтийской Международной академии приглашает всех , желающих получить высшее образование, на день открытых дверей, который состоится 11 мая 2013 года, в 11 часов по адресу улица Дарзу 21/17.

Посети день открытых дверей, участвуй в конкурсе и получи скидку до 50% на обучение!

 
 

15.04.2013

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

От имени организаторов приглашаем Вас принять участие в III Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы», которая будет проходить 16-18 мая 2013 года в городе Резекне.


Новое!!! План конференции
Jauns!!! Konferences plāns
Подробная информация (на русском)
Sikaka informacija (latviesu valoda)
Detailed information (english)
 
 

26.04.2013

 

 
Labdien!

Esiet sveicināti pavasarī!
Lai izraibinātu saspringto sesijas tuvošanās laiku un ziemīgo noskaņojumu, Rēzeknes augstskola aicina Jūs piedalīties intelektuālajā spēlē "Erudīts 2013". 17.aprīlī plkst.14:00 esat mīļi gaidīti mūsu Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" lai sacenstos savā starpā erudīcijā, aplūkot Latgales mākslinieku izstādes un vienkārši jautri pavadīt laiku draudzīgā gaisotnē. Katrai augstskolai nepieciešams deleģēt komandu no 5 cilvēkiem, sagatavot skeču uz, lielākais, 5 minūtēm, sagatavoties nelielam sadraudzības vakaram (paņemot līdzi kādu spēli vai interesantu stāstu). Par nelielu izklaidi starplaikos, kafijas pauzi un naktsmītnēm ir padomāts :)

Jau iepriekš atvainojos tiem, kuri vēl netika apzvanīti. Pielikumā ir sīkākā informācija, pieteikšanās anketa, nolikums un kontakti. Mēs būsim ļoti priecīgi uzņemt Jūs savā pilsētā un ceram uz lielu atsaucību. Lai šis pasākums izvēršas par lielās studentu saimes sadraudzības vakaru! :)

 
 

15.04.2013

 

 
INFORMĀCIJA 4. KURSA 8. semestra DIPLOMANDIEM

 
 

15.04.2013

 

 
Uzmanību!
Cien. II kursa studiju programmas "Tiesību zinātnes" un I-II kursu „Sabiedriskās attiecības” studenti! Uzdevumi semināram pēc disciplīnas ‘Filozofija” (12.04.2013) – Doc.I.Boļšakovs

Semināra jautājumi
 
 

11.04.2013

 

 
Labdien!

Līdz 1.aprīlim ikviens, kurš savā dzīvē ir saistīts ar Rēzekni, var piedalīties literāro darbu konkursā „Rēzeknes fantasmagorija”.

Aicinām iesaistīties Rēzeknes tēla veidošanā un radīt mūsdienu stāstus, kas reiz varētu kļūt arī par leģendām.

Vairāk par konkursu pielikumā.

Cieņā, Maija Upeniece pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” reklāmas speciāliste

Adrese: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 25522, 646 07672, 646 07652, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv Seko jaunumiem: www.rezekne.lv/kultura https://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs

 
 

23.03.2013

 

 
Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Latgales kultūras programmas projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) valsts a/s „Latvijas valsts meži” finansētās mērķprogrammas ietvaros projektu realizēšanai laika posmā no 2013. gada aprīļa līdz 2014. gada janvārim.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013 .gada 9. aprīlis, līdz plkst. 16:00 Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmoga pēdējais termiņš ir 2013.gada 4.aprīlis) uz adresi Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī elektroniski (vēlams konvertētu PDF ar visiem pielikumiem),nosūtot uz e-pasta adresi iveta.mukane@latgale.lv.

Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks 12.martā plkst.11.00 Daugavpils rajona kultūras namā „Vārpa”, Daugavpilī, Dobeles ielā 30, 1.st.zālē 13.martā plkst.11.00 Rēzeknes domes biznesa centra zālē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

Uzziņas par semināru ES struktūrfondu informācijas centrā - 654 23801, 654 23802

Informācija pieejama arī mājaslapā www.latgale.lv, pēc saites http://latgale.lv/lv/events/event?id=2794

Aģentūras direktors M. Bozovičs

Iveta Mukāne Latgales reģiona attīstības aģentūra projektu vadītāja tālr.65428111, 29193915 e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv

 
 

23.03.2013

 

 
Уважаемые коллеги!
Привет вам из филиала РГГУ вг. Дмитрове (Россия). Приглашаем вас поучаствовать в V международной конференции 18 мая 2013 года. Будем рады вашему участию, вашим статьям. Для вас публикация и рассылка сборника бесплатная. Подробная информация в приложении.
С уважением Наталья Владимировна Корякина
 
 

19.03.2013

 

 

Уважаемые студенты!
С 1 ноября 2012 года Вы можете ознакомиться со своим балансом платежей за обучение, воспользовавшись сервером БМА "stud.lv" (имя пользователя - ваш номер договора, пароль - ваш персональный код). Информация регулярно обновляется.

 

18.11.2012

 

 
 

13.03.2013

 

 
2013.gada 15. februārī Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiālē sekmīgi aizritēja maģistra aizstāvēšana 2 studiju programmās: "Privāttiesības" un "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana ". Maģistra diplomus ieguva 14 absolventi

Cienījamie absolventi maģistranti!
Apsveicam Jūs ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas maģistrantūras absolvēšanu. Ielūdzam Jūs, Jūsu tuvākos uz izlaiduma vakaru, kurš notiks BSA Rēzeknes filiālē 23. februārī plkst. 14.00 aktu zālē
Administrācija
 
 

20.02.2013

 

 
Вниманию магистрантов 1 курса программы «Предпринимательство и администрирование» и студентов 4 курса программ «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью»!

Уважаемые магистранты и студенты, приглашаем вас на защиту магистерских работ магистрантов 2 курса, обучающихся по программе « Предпринимательство и администрирование». Открытая защита состоится 15 февраля в 16.00 (8 каб.)

Администрация
График защиты магистерских работ 15.02.2013
 
 

14.02.2013

 

 

12 января 2013 г.  в Резекненском филиале успешно прошла защита дипломных работ  по программам «Правоведение» и «Предпринимательская деятельность». Дипломы  о высшем образовании с присвоением квалификации «юрисконсульт» получат 17 выпускников, 5 выпускникам присвоена  квалификация «руководитель  предпринимательства» .

Уважаемые выпускники и преподаватели!

Администрация Резекнеского филиала БМА сердечно поздравляет всех с успешным окончанием обучения и получением диплома о высшем профессиональном образовании!

Пусть светлое чувство легкости студенческих лет Вас не покидает еще многие годы после получения диплома!

Преумножайте свою энергию, новых творческих достижений Вам , новых свершений и новых побед!

Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании, состоится 23 февраля в 14.00 в актовом зале Резекнеского филиала.

До встречи!

 
 

31.01.2013

 

 
GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA
Jūs varat apgūt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 2 - 2,5 gadu laikā:
  «GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES» (latviešu un krievu valodā)
 • Ar padziļinātām juridiskām zināšanām.
 • Ar padziļinātām zināšanām banku darbības jomā.
 • Ar padziļinātām audita zināšanām - jaunums!
  «UZŅĒMĒJDARBĪBA UN FINANSES» (latviešu un krievu valodā)
 • Ar padziļinātām zināšanām starptautiskajā ekonomikā.
Sīkāk...
 
 

14.02.2013

 

 

Уважаемые преподаватели!

12 февраля с 16.00 до 17.30 в 30 кабинете состоится собрание академического персонала и администрации Резекненского филиала БМА

Повестка дня
1. Анализ реализации учебного процесса 1 полугодия
2. Планирование учебного процесса и нагрузки на 2 полугодие
3. Разное
Администрация
 
 

08.02.2013

 

 

Uzmanību!

Atgādinām, ka pastāv elastīgi studiju maksas apmaksas nosacījumi:
Maksāt 5 daļās sākot ar septembri līdz katra mēneša 15. datumam.
- Ja kaut vienu reizi maksājums tiek veikts pēc noteiktā termiņa, tiek aprēķināti soda procenti.
- Maksāt līdz 15. februārim ar vienu reizi par visu semestri un iegūt 5% atlaidi

 
 

06.02.2013

 

 
Уважаемые студенты и преподаватели!

Приглашаем Вас принять участие в VII Международной студенческой научно-практической конференции «ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Конференция состоится 11 апреля 2013 года в ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича по адресу: город Москва, Кронштадтский бульвар, 43А

Цель и регламент конференции
План поездки
 
 

06.02.2013

 

 

Уважаемые студенты и преподаватели.

Предлагаем посетить или участвовать в III Международном конгрессе «Университетское образование: опыт, проблемы, перспективы развития», который пройдет в г.Минске на базе Минского государственного лингвистического университета. Университет является известным вузом в Республике Беларусь с богатыми традициями научно-исследовательской и инновационной деятельности, имеет большой опыт организации масштабных мероприятий международного и республиканского уровня, активно развивает разносторонние контакты с университетами Республики Беларусь, государств – участников СНГ и дальнего зарубежья.

Узнать подробнее
 
 

29.01.2013

 

 
Вниманию студентов 1-2-3 курсов программ «Предпринимательская деятельность» и «Связи с общественностью»!

В расписании на 26 января (суббота) произошли изменения
 
 

24.01.2013

 

 

Вниманию магистрантов 2 курса! (ДОПОЛНЕНО! )

Программа «Частное право»

 • 01.02.2013. с 16.00-18.30– сдача чистовика магистерской работы в учебную часть (Резекне)
 • 13.02.2013 – 17.30 – общее собрание магистрантов (16 кабинет)
 • 16.02.2013. – защита магистерских работ (Даугавпилс)
Программа « Предпринимательская деятельность и администрирование»
 • 01.02.2013. с 16.00-18.30 – сдача магистерской работы в учебную часть (Резекне)
 • 13.02.2013 – 17.30 – общее собрание магистрантов (16 кабинет)
 • 15.02.2013. в 16.00– защита магистерских работ (Резекне)
23 февраля 2013 года в 14.00 – торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов (Резекне)

 

24.01.2013

 

 
ВНИМАНИЕ!
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ!

С 15.01.2013 по 29.04.2013 руководитель филиала принимает заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на весенний семестр 2012 /2013 учебного года.
 

05.01.2013

 

 

Privāttiesību attīstības perspektīvas un transformācijas problēmas mūsdienu sabiedrībā

Organizators: Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA)

 

05.01.2013

 

 

ГРАФИК ЗАЩИТ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Скачать...

 

05.01.2013

 

 

Вниманию студентов 5 курса 9 семестра – собрание перенесено на 4 января в 17.00 (30 кабинет)

 

03.01.2013

 

 

Par BSA Rēzeknes filiāles grafiku Ziemassvētku brīvdienu laikā
Nozīmēt akadēmiskajam personālam:
Ziemas atvaļinājumu no 24.12.2012.līdz 06.01.2013.

Nozīmēt studiju procesu studentiem un docētājiem:

 • 2.1. Nodarbības beidzas sestdien 22.12.2012.
 • 2.2. Ziemas brīvdienas ilgst no 24.12.2012. līdz 07.01.2012.
 • 2.3. Ieskaišu un eksāmenu sesija no 07.01.2013. līdz 02.02.2013.

 

27.12.2012

 

 

Новогодний бал-маскарад 2013 !!!
Состоится 22 декабря 2012 года, в ресторане гостиницы Латгале, на 2-ом этаже.
Для участия необходимо сдать 7 лат старшим по курсу. Контактный телефон для дополнительной информации: 28812641.

 

21.11.2012

 

 

22 марта 2013 года кафедра иностранных языков УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» проводит V Международный конкурс студенческих проектных работ на иностранных языках.

ТЕМА КОНКУРСА - «Культурное наследие и туризм: перспективы, тенденции, решения»

Подробнее...

 

21.11.2012

 

...
 

Внимание !!!
В пятницу, 23 ноября в 16:00 в 16-ой аудитории состоится собрание студентов, связянное с Новогодним балом. Желательно присутствие всех студентов (а особенно - старших по курсу).
С уважением, А.Базылев.

 

21.11.2012

 

...
 
 

19.11.2012

 

...
 
Apsveicam pasniedzējus un studentus
Latvijas 94. dzimšanas dienā.

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
(A. Sakse.)

...
 

Вниманию студентов 5 курса

Напоминаем основные даты 9 семестра

 • 24.11.2012. - предзащита дипломной работы/ защита преддипломной практики
 • 4.12. - 5.12.2012. - сдача чистовика дипломной работы в учебную часть
 • 11.01. - 12.01.2013. - защита дипломной работы
 

23.10.2012

 

...


 

     

     

...
 

Baltijas Starptautiskas akademijas Rezeknes filiales nolikums
par konkursu studiju maksas atlaidem un tiesibam iesniegt iestasanas dokumentus bez maksas

Lejuplādēt

 

12.04.2012

 

...
 

DIPLOMDARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Sīkāk...

 

25.04.2012

 

...
 

Всем, кому небезразлична наша история!

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Рижского и всея Латвии Владыки Александра Пушкинское общество Латвии и администрация Краеведческого музея г. Лудзы (Латвия) обращается к Вам с просьбой.

Посылаю Вам счет для пожертвований на установку бронзового бюста легендарному гусару, герою войны 1812г., нашему земляку Якову Петровицу Кульневу в г. Лудзе

AS “GE Money” bank Ludza’s affiliate, bank code BATRLV2X, account’s Nr. LV22BATR005N201616800 С уважением к Вам Светлана Видякина

Подробнее...

  14.05.2012  

...
  Uzmanibu!
BALTIJAS STARPTAUTISKAS AKADEMIJAS
darbibas un attistibas ilgtermina strategija
2009. - 2015.gadam
http://bsa.edu.lv/docs/strateg2015.doc

BSA ES strukturfondu projektu pieredze
http://bsa.edu.lv/docs/proj_pieredze2011.doc

 
 

09.12.2011

 

...
  Внимание!
Обновились условия обучения в кредит, проценты по государственному кредиту и т.д.
 
 

14.02.2012

 

...
  Uzmanibu!
Добрый день!

От имени организаторов приглашаю Вас принять участие в ХIII Международной научной конференции «Финансовый кризис - развитие и социально-экономические последствия в Центральной и Восточной Европe», которая будет проходить 21-23 мая 2012 года в курортном городе Наленчов (Польша).
Проблематика конференции поделена на четыре тематических блока:
I. Онтология кризиса
II. Экономические последствия кризиса
III. Общественные и культурные последствия кризиса
IV. Развитие и сотрудничество в Центральной и Восточной Европе

В приложении находятся информационное письмо. Также приглашаю на страницу конференции в Интернете на русском языке: http://www.kul.pl/xiii,art_8234.html

Прошу Вас также подтвердить полученную информацию и при возможности распространить её среди тех, кто мог бы заинтересоваться тематикой конференции.
В случае возникновения вопросов, прошу обращаться ко мне или к секретарям конференции, электронные адреса которых указанны в информационном письме.
С уважением,
Анжелика Дегесе

Секретарь организационного комитета
anzelika.degese@gmail.com

Кафедра Социальных Микроструктур и Современных Социологических Теорий Институт Социологии Люблинский Католический Университет Иоанна Павла II

Sikak...
 
 

09.12.2011

 

...
  Внимание!
24-25 ноября две наших студентки «пиарщицы» участвовали в Международном молодёжном фестивале, ежегодно проходящем в Минске (Беларусь). В галерее представлен фотоотчёт о поездке и мероприятии.
Надеемся, что традиция отправлять делегацию от нашего филиала сохранится и в дальнейшем, так что следите за информацией – возможно, именно Вы станете участниками Феста-2012!

 
 

05.12.2011

 

...
  Внимание!
INFORMACIJA 5. KURSA 9. semestra DIPLOMANDIEM.(AIZSTAVAS ZIEMA)

Diplomdarbu prieksaizstavesana un pirmsdiploma prakses aizstavesana
2011. gada 05. decembri plkst. 17.00

-pirmsdiploma prakses atskaite- tirraksts;
-diplomdarba eksemplars izdrukata veida;
-diplomdarba vaditaja atsauksme;

Diplomdarbu nodosana iesuta veida 2011. gada 10. decembri.

- 2 diplomdarba eksemplari, iesuti cietos vakos; parakstiti visas 3 titullapas gan autoram, gan vaditajam, autoram japarakstas ari galvojuma diplomdarba beigas, ari abos kopsavilkumos.(kopsavilkumus valsts valoda 25- 30 lappusu apjoma raksta tie diplomandi, kuriem diplomdarbs ir krievu valoda);
- 2 kopsavilkumi latviesu valoda uz 30 lappusem( tikai tiem darbiem, kuri ir krievu valoda);
- Zinatniska vaditaja atsauksme abos eksemplaros;
- Diplomdarba eksemplariem pievienotas diplomdarba elektroniskas versijas uz jebkura elektroniska neseja aploksnes uz diplomdarba pedeja vaka iekspuse;
- Janodod apgaitas lapa- parakstita!

Diplomdarbu aizstavesana
2012. gada 09.janvari (Studiju programma „Tiesibu zinatnes”) - Riga,
2012. gada 16. Janvari (studiju programma „Uznemejdarbiba”) - Riga


Lai pietiek uznemibas un lai mums visiem izdodas!
 
 

22.11.2011

 

...
  Искусство понимать фотографа  

В Резекненском филиале Балтийской Международной Академии 11 ноября 2011 года открылась выставка фотографий Владимира НИКОНОВА «Судный день или выборы президента».
Фотографией Владимир Никонов начал заниматься ещё будучи учеником средней школы. К художественной же фотографии серьёзно обратился в 1980 году. Был членом фотоклуба “Резекне”, принимал участие в различных выставках, организовал 9 персональных – в 1990, 1992, 1995, 2005, ...
читать подробнее...
 

22.11.2011

 

...
  Внимание
Sestdien, 26.novembri plkst. 10.00 aktu zale notiks studentu sapulce, saistiba ar Jaungada balliti. Ierasanas velama visiem (ipasi kursa vecakiem)!

Ar cienu Aleksandrs Bazilevs
 
 

22.11.2011

 

...
  Uzmanibu!
BSA REZEKNES FILIALES
AKADEMISKA PERSONALA SARAKSTS,
KURIEM LIDZ 23.01. 2012. jaiziet amata parvelesanas procedura.

1. Valentina Vavinska-lektore
2. Dmitrijs Taranenko- lektore
3. Vitalijs Podgaiskis- lektore
4. Anna Kapaca- lektore
5. Igors Ivanovs-lektors
6. Peteris Eglons- docents
7. Marina Cervinska- lektore
8. Natalija Asaca- lektore

Lidz 07.03.2012. – Irina Aleksejeva- docente

Metodikei a. Kapacai jaiesniedz :
1. Atklatas lekcijas laiks, kurss, disciplina, tema – 2 nedelas ieprieks
2. Atjaunots CV – lidz 20.09.2011.( visiem pasniedzejiem!
3. Janovada atklata nodarbiba, pec atsauksmes sanemsanas jasagatavo parejie nepieciesamie dokumenti!
 
 

23.09.2011

 

...
  Uzmanibu!
Atgadinam, ka pastav elastigi studiju maksas apmaksas nosacijumi:
Maksat 5 dalas sakot ar septembri lidz katra menesa 15. datumam.

- Ja kaut vienu reizi maksajums tiek veikts pec noteikta termina, tiek aprekinati soda procenti.
- Maksat lidz 15. septembrim ar vienu reizi par visu semestri un iegut 5% atlaidi
- Maksat lidz 15. septembrim ar vienu reizi par visu gadu un iegut 10% atlaidi.
 
 

02.09.2011

 

...
  Uzmanibu!
Studenti , pasniedzeji!

Pazinojam, ka BSA ir ieguvusi akreditaciju istenot studiju programmas „Tiesibu zinatne”un „Uznemejdarbiba” lidz 2018. gadam. Veiksmigaja akreditacija liela loma ir musu visu iegulditajam darbam- par to paldies visiem! Ceram, ka ari turpmaka sadarbiba un atsauciba bus tikpat veiksmiga!
 
 

02.09.2011

 

...
  Uzmanibu!
Sveicam un esam lepni ar 1. kursa studentem
Kristu Aivari („Sabiedriskas attiecibas”) un
Ilonu Kirilovu („Uznemejdarbiba”) , kuras ieguvusas budzeta vietas .
 
 

02.09.2011

 

...
  Внимание!
Profesionala MAGISTRA programmas:

Uznemejdarbibas vadiba un administresana
Privattiesibas
 
 

08.08.2011

 

  Внимание!
Baltijas Starptautiskas akademijas
Rezeknes filiale
2011. gada 6. augusta plkst.12.00 notiks
INFORMACIJAS DIENA.
 
 

04.07.2011

 

...
    Новые возможности для студентов и выпускников БМА и БИПМ!
 
   Новые возможности для студентов и выпускников БМА и БИПМ! В соответствии с политической установкой Латвии об образовании на протяжении жизни, приглашаем Вас получить диплом академического партнёра БМА - York University (США), как диплом второго неформального образования.

    Подробнее...

Ceturtdiena, 2011.gada 24. februaris

...

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

 

  Студентам

  Расписание

  Контакты

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Реквизиты

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871