Русский | Latviešu

             Aрхив новостей    
              

                              

  Навигация
  Филиалы
  Реклама

 

 

 

BSA e-studiju vide

 

  Administrācija

  A.Kūla, vieslektors

  Mag.paed Andris Meiers, vieslektors

  Doc. v.i.Arkādijs Larionovs

  Dr. oec. Boriss Heimanis, docents

  Dr. oec. Ganna Rešina, viesprofesors

  Mg. iur. Helena Ozoliņa, lektore

  Mag.pshil. Igors Ivanovs, vieslektors

  Mag.paed Ilga Gorsvane, vieslektore

  Mag.iur Ilze Grolmuse, vieslektore

  Mg. oec. Inesse Ratanova, docente

  Dr. philol.Irina Dimante, docente

  Mag.iur Jānis Koroševskis, vieslektors

  Sociālo zinātņu mag.grāds vadības zinātnē Karīna Važnaja, vieslektore

  Karlis Daukšts, vieslekors

  Mg. paed. Ksenija Doroņina, asist.

  Mag.phil. Ļubova Ceļapītere, vieslektore

  Mag.iur Margarita Voiciša, vieslektore

  Mg. sc. soc. Marina Červinska, lektore

  MBA, Mg. iur. Natālija Asača, lektore

  Dr. psych. Olegs Nikiforovs, docents

  Dr. oec Sergejs Ignatjevs, viesdocents

  Mg.oec. Svetlana Polovko, vieslektore

  Dr. iur., MBA, Mg. paed. Svetlana Deruka, docents

  Dr. iur. Tatjana Jurkeviča, docente

  Dr. iur. Vadims Kalašnikovs, vieslektors

  Mg. phil. Valdis Svirskis, vieslektors

  Dr. oec. Valērijs Roldugins, viesprofesors

  Dr. biol. Vera Krieviņa, docents

  Mag.iur Vitālijs Podgaiskis, vieslektors

  Dr. phil Vsevolods Kačans, vadošais pētnieks

  Dr.oec. Žanna Caurkubule, profesore

  maģ. Žanna Stradziņa, vieslektore

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

 

  Студентам

  Расписание

  Контакты

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Реквизиты

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871